Kartverket er i ferd med å tilrettelegge for elektronisk tinglysing av rettsstiftelser i fast eiendom gjennom utviklingen av et nytt e-tinglysingssystem. Eiendom Norge har delt i en rekke møter i ulike arbeidsgrupper de to siste årene.

I et møte hos Kartverket på Hønefoss torsdag 18. februar bekreftet Kartverket at det blir en utsettelse på lanseringen.

-Det er beklagelig at elektronisk tinglysing blir utsatt, vi har sett frem til å få dette på plass i mange år. På en annen side er innføringen av elektronisk tinglysing veldig kritisk for landet og det er viktig å ikke lansere dette før man er sikker på at dette går bra, sier fagsjef Hanne Nordskog-Inger i Eiendom Norge.

Regjeringen ser på etableringen av et permanent e-tinglysingssystem som et av sine store digitaliseringsprosjekt. Kartverket har, som nasjonal tinglysingsmyndighet, fått i oppgave å utvikle et permanent e-tinglysing-system som skal lanseres i løpet av 2016. Målgruppen vil i første rekke være profesjonelle brukere, som eksempelvis meglere og bankansatte, som kan sende inn alle typer rettsstiftelser i fast eiendom, elektronisk.

Kartverket har denne uken varslet om at lanseringen av prosjektet blir utsatt grunnet mer omfattende arbeid med teknisk løsning enn forutsatt. Lanseringen er utsatt til senest påske 2017. Kartverket uttaler at ett av de viktigste årsakene til utsettelsen er at de skal være sikre på kvaliteten i systemet.