Fagforumet har etablert seg som eiendomsmeglingsbransjens viktigste faglige møteplass. Samlingene arrangeres i fellesskap med Protector Forsikring, Norwegian Broker og Help Forsikring. Arrangementet ble denne gangen avholdt på Småflaskemuseet i Oslo sentrum.

Førstestatsadvokat Sven Arild Damslora fra Økokrim skapte stort engasjement i salen under sitt foredrag om hvitvasking og terrorfinansiering. Damslora utfordret bransjen til å ta en enda mer aktiv rolle for å avdekke uregelmessigheter.

– Vi har i eiendomsmeglingsbransjen innarbeidet mange rutiner for å håndheve regelverket på en best mulig måte. Foredraget fra Økokrim synliggjør likevel behovet for at bransjen i større grad er aktiv i informasjonsinnhentingen om hvordan boligkjøperne finansierer boligene, for eiendomsmeglingsbransjen har et sterkt ønske om å bidra i arbeidet med å motvirke hvitvasking, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Eiendom Norge vil gjennom Fagutvalget og i dialog med Finanstilsynet jobbe aktivt med problemstillingen i tiden fremover.

Advokat Tommy Ravndal fra Protector Forsikring holdt et foredrag om avhendingsloven, og la frem oppdaterte tall som viser at antall tvistesaker tilknyttet avhendingsloven har gått mye ned de siste årene. Protector Forsikring stilte spørsmål om det riktig med revidering av avhendingsloven, siden loven ser ut til å virke stadig bedre med en fallende konfliktrate.

– Det er positivt å få faktabasert kunnskap om hva som er konfliktnivået mellom boligselgere og boligkjøpere. Det er gledelig å registrere en nedgang i boligtvister, i en tid da antall tvister i rettssystemet øker mye. Vi mener fremdeles at det kan være fornuftig å vurdere en revisjon av avhendingsloven, men vi er kritisk til å foreta en hasterevisjon av lovverket slik det ligger et forslag om i Stortinget for øyeblikket, sier Dreyer.

En gjenganger i etterutdanningen i eiendomsmeglingsbransjen er tomtefesteloven. Også denne gangen var det behov for et slikt foredrag, da den nye loven trådte i kraft 1. juli 2015. Advokat Ola Nygard fra Steenstrup & Stordrange dro gjennom de sentrale bestemmelsene i loven.

Alle kursene ble denne gangen filmet av Eiendomsmeglerskolen, og blir i løpet av høsten lagt ut til Eiendomsmeglerskolens brukere.

– Med å tilgjengeliggjøre kursene i Eiendomsmeglerskolen vil alle brukerne i tillegg til foredrag og kurs som gir etterutdanningspoeng, få tilgang til en rekke aktuelle foredrag som helt sikkert vil oppleves som interessant og nyttig, sier fagsjef Hanne Nordskog-Inger i Eiendom Norge.