Det er nå ett år siden Eiendom Norge i samarbeid med The Learning Group etablerte Eiendomsmeglerskolen – en digital etterutdanningsportal for eiendomsmeglingsbransjen.

Eiendom Norges fagsjef Hanne Nordskog-Inger er faglig ansvarlig for kursene.

Fagsjef Hanne Nordskog-Inger. Foto: Solfrid Sande.

Fagsjef Hanne Nordskog-Inger. Foto: Solfrid Sande.

– Ved utgangen av 2015 vil Eiendomsmeglerskolen totalt tilby tolv etterutdanningspoeng, fordelt på seks ulike kurs. Spenvidden i temaene er stort fra boligsalgsrapport, seksjonering og hvitvasking, sier Nordskog-Inger

– Eiendomsmeglerskolen nedsetter i disse dager en kursgruppe med representanter fra de tilknyttet selskapene for planlegging av videre produksjon av kurs i 2016 og 2017, forteller hun.

Stadig flere kurs og brukere

– Vi tilbyr stadig flere digitale kurs, mens flere og flere meglere tar etterutdanning på Eiendomsmeglerskolen. Vi har nå over tusen brukere av tjenesten, sier daglig leder i Eiendomsmeglerskolen Eirik Hevrøy.

– Vi får veldige gode tilbake fra brukerne. Særlig setter brukerne pris at bruk at portalen til etterutdanning frigir tid til andre gjøremål i en travel meglerhverdag.

– Omlag en tredjedel av alle meglere ansatt i bransjen bruker nå tjenesten, forteller Hevrøy.

Se eksempelvideo fra Eiendomsmeglerskolen nedenfor.