Det ble fredag morgen gjennomført et møte etter initiativ fra Privatmegleren mellom Eiendomsmeglerguiden og eiendomsmeglingsbransjen.

Fra Eiendomsmeglerguiden deltok representanter fra Eiendomsmeglerguiden og Schibsted Vekst. Fra bransjen deltok ledere fra Privatmegleren, Eiendomsmegler 1, DNB Eiendom og Eiendom Norge.

Kvalitet

På bakgrunn av bransjens tilbakemeldinger vil Eiendomsmeglerguiden nå fjerne eiendomsmeglere som ikke ønsker å stå oppført på Eiendomsmeglerguidens sider. Oppføring i guiden vil nå kreve aktivt samtykke.

Bransjen satte et tydelig krav om at kvaliteten på Eiendomsmeglerguiden må forbedres, noe som ble dokumentert gjennom en rekke konkrete eksempler.

– Selv om tjenester som Eiendomsmeglerguiden er kommet for å bli, så må vi som bransje kunne forvente at tjenestene gir et riktig bilde av virkeligheten. Før kvaliteten på tjenesten er blitt høyere, så er det et minimum å kreve at oppføring i guiden baseres på 100 % frivillighet, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Rådgivningsgruppe

Partene er enige om å jobbe sammen for å forbedre tjenesten. Eiendom Norge har derfor nedsatt en rådgivningsgruppe som skal ha første møte 30. november.

Målsettingen er at gruppen skal jobbe målrettet for å få på plass et tilfredsstillende kvalitativt innhold i Eiendomsmeglerguiden innen 1. mars 2016.

– Eiendomsmeglingsbransjen støtter gode forbrukertjenester, og mener åpenhet rundt kundetilfredshet er både viktig og nødvendig. Men målingene må gi et troverdig og riktig bilde av kvaliteten på ulike eiendomsmegleres tjenester. Vi mener Eiendomsmeglerguiden ikke gjør dette godt nok i dag, men det er et klart mål hos Eiendomsmeglerguiden at kundemålinger skal reflektere virkeligheten, og det vil være et av de viktigste temaene for rådgivningsgruppen, sier Dreyer.

Eiendomsmeglerguiden oppfordrer nå foretak som ønsker sletting av eiendomsmeglere som ikke selv har registrert seg på nettsiden om å kontakte dem for å bli fjernet guiden.

Kontakt Eiendomsmeglerguiden.no her.