- 2020 har vært et bemerkelsesverdig år. Fra en vanlig årssyklus i januar og februar, måtte vi kaste planene for å så omstille oss for det uforutsigbare, sier Lundesgaard.

Pandemien førte først til frykt for lite aktivitet i boligmarkedet i mars, men ble fort byttet ut med sterk prisvekst og høy aktivitet over hele landet. Nullrenten satt av Norges Bank førte til at mange fikk bedre råd.

- Vårt inntrykk er også at hjemmet har blitt vitkigere for oss, og at karantene-tid og hjemmekontor har gjort oss mer bevisst på hva vi ønsker oss. Flere har benyttet anledningen til å skifte bolig under pandemien, og denne trenden er nok ikke helt over enda, sier Lundesgaard.

Lovutvalg

I et år som har vært hendelsesfylt nok i seg selv, har det også skjedd store ting i eiendomsbransjen.

- Eiendom Norge har hatt gleden av å sitte i det viktige Eiendomsmeglingsutvalget som snart kommer med en NOU. Dette er noe av det viktigste organisasjonen har jobbet med de siste årene, sier Lundesgaard.

I utvalget sitter Eiendom Norge representert med fagsjef Hanne Nordskog-Inger.

Digitale møteplasser

Eiendom Norge pleier normalt å arrangere og å delta på flere fysiske arrangementer i løpet av et år. I 2020 ble organisasjonen nødt til å tilpasse seg tidsånden, samt vår store Eiendom Norge konferanse, som skulle gått 26. mars 2020 ble avlyst.

- Selv om smittevernsreglene har begrenset hva det er mulig å gjennomføre har organisasjonen arrangert flere debatter digitalt. I tillegg arrangerte vi vår årlige boligkonferanse sammen med Finans Norge i oktober 2020, sier Lundesgaard.

- Det har også blitt mer lavterskel å logge seg på for å følge med på et arrangement, som har betydd at flere har fått gleden av å se på boligdebattene vi har arrangert i 2020, sier Lundesgaard.

Årsrapporten finner du på høyre side hvor du kan lese innlegg fra administrerende direktør Henning Lauridsen og styreleder i Eiendom Norge og administrerende direktør i PrivatMegleren, Grethe Wittenberg Meier. I tillegg kan du lese intervju med fagjsef Hanne Nordskog-Inger og sjef for kommunikasjon og politikk, Erik Lundesgaard.