- 2022 er et år vi kommer til å huske. Frem til august var det sterk vekst i boligprisene, men de resterende månedene fikk vi det sterkeste prisfallet siden finanskrisen, sier sjef for kommunikasjon og politikk i Eiendom Norge, Erik Lundesgaard.

Han trekker frem økonomisk uro og høyere renter som nøkkelpunkter for skiftet og påpeker at Eiendom Norges politske arbeid aldri har vært viktigere.

- Boligpriser er politikk, og i en tid hvor prisene stiger overalt og folk får dårligere råd er det essensielt å være en del av ordskifte. Endringene i boliglånsforskriften på høsten er et godt eksempel på det, sier Lundesgaard.

Årsrapport

Se oppsummering av boligmarkedet 2022 i årsrapporten. Skjermdump årsrapport.

Ny avhendingslov 

1. januar 2022 trådde ny avhendigslov i kraft. Bransjen hadde forberedt seg godt, men starten var ikke uten forsinkelser.

- Usikkerheten rundt lovendringen førte sannsynligvis til at flere ønsket å selge før årsskiftet. Dette førte igjen til et lavere tilbud i bruktboligmarkedet i årets første måneder som igjen førte til en sterk prisvekst.

- De nye kravene tilstandsrapportene gjorde også at innhenting av nye takster tok lenger tid. Resultatet ble at det tok lenger tid å få boligen ut på markedet, sier han.

Endringer i utlånsforskriften

En av sakene organisasjonen jobbet mest med i 2022 var revidering av utlånsforskriften. 

- Etter Finanstilsynet anbefalte innstramming, gjorde vi det vi kunne for å formidle at dette var feil vei å gå for norske forbrukere og for norsk økonomi. 

- Å videreføre en stresstest på fem prosent av norske lånetagere i datidens økonomiske klima virket unødvendig. Spesielt med tanke på ny finansavtalelov hvor frarådsplikt ble til avslagsplikt, sier han.

9. desember 2022 var Eiendom Norge i møte med Finansminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum (SP). Samme dag offentliggjorde Finansdepartementet lettelser i utlånsforskriften hvor stresstesten ble endret til tre prosent.