- 2021 er et år vi kommer til å huske. Det har aldri før blitt solgt like mange boliger som i fjor, og midtveis i desember passerte vi 100 000 solgte boliger i Norge for første gang, sier Lundesgaard.

Han trekker frem økt flyttelyst under pandemien, men også nullrenten fra Norges Bank som varte igjennom store deler av fjoråret før den ble satt opp i september.

- I tillegg er det liten tvil om at Eiendom Norges "koronaretningslinjer" for kjøp og salg av bolig har lagt til rette for at alle leddene i bolighandelen har vært mulig å gjennomføre relativt normalt under nedstenging og smittevernsregler, sier Lundesgaard.

Skjermdump årsrapportSe oppsummering av boligmarkedet 2021 i årsrapporten. Skjermdump årsrapport.

 

Lovendring

1. januar 2022 trådde ny avhendigslov i kraft, og mye tid har gått til forberedelser for overgangen.

- Eiendom Norge har slått kloke hoder i bransjen sammen for å gjøre overgangen så sømløs som mulig for forbrukeren og medlemme våre. Vi er selvsagt skuffet over at endringsforslagene ikke ble gjort om av den nye regjeringen, men når det ikke lot seg gjøre var det om å gjøre å sørge for at endringene så enkelt og raskt som mulig ble implementert i praksis, sier han.

- Vi har også hatt gleden av å være en del av eiendomsmeglingslovutvalget som i juni i fjor leverte det regjeringsoppnevnte utvalget sin NOU med forslag til endringer av lov om eiendomsmegling, sier han.

Eiendom Norge var representert i utvalget ved fagsjef Hanne Nordskog-Inger.

Fra hel-digital til hybrid

Etter et uforutsigbart 2020, var fjoråret et år man visste ville kreve digital fleksibilitet. Derfor ble den aller første heldigitale Eiendom Norge-konferansen arrangert i 2021.

- Det var en stor suksess med enormt høyt nivå på programmet og nærmere 6000 unike seere på nett som fulgte konferansen i 2021, sier Lundesgaard.

Eiendom Norge arrangerte også flere hybride arrangementer i året som gikk.

- Både boligkonferansen med Finans Norge og Boligdagen under Arendalsuka ble strømmet i sin helhet og gikk direkte via våre nettsider i tillegg til at man da også kunne være til stedet fysisk. Det førte til at man nådde ut til flere enn normalt, avslutter han.