– Vår kompetanse i en slik sammenheng er å belyse viktigheten av et stabilt eiendomsmarked, der det er mange viktige politiske spørsmål og virkemidler som tas og kan tas i bruk. Gode rammebetingelser for boligforsyningen, et forutsigbart skattesystem en kontrollert og stabil kredittilgang er noen av temaene vi vil vurdere å ta opp, sier Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge.

Møtet finner sted hos Finansdepartementet mandag 23. februar fra kl. 10-13. Andre deltagende organisasjoner er Aksjonærforeningen, Den norske Revisorforening, Finans Norge, Finansforbundet. Forbrukerrådet, NBBL, NHO, Pensjonskasseforeningen, Venturekapitalforeningen, Verdipapirfondenes Forening og Verdipapirforetakenes Forbund.

Regjeringens melding for 2013 kan dere lese her