Den 18. april blir E-tinglysingen tatt i bruk for første gang. I den anledning inviterte Sanner til lanseringsmøte.

– Vi ønsker å gjøre overdragelse av eiendom tryggere og enklere. Full digitalisering innebærer store besparelser både økonomisk og tidsmessig for brukerne. I dag kommer det tyve kasser med om lag 5000 saker til Kartverket hver dag, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner til Aftenposten.

Til stedet var også representanter fra DNB Eiendom og Kartverket.

Artikkelen trekker frem flere positive ting ved overgangen til E-tinglysing

  • Boligkjøpere og boligselgere trenger ikke møte på eiendomsmeglerens kontor for å signere dokumentene. Samtidig kan kontraktsmøte være ideelt for å diskutere boligen.
  • Bankenes lånekunder kan signere alle dokumenter i nettbanken eller tilsvarende. I dag må man møte megler og skrive under på et fysisk dokument.
  • Boligkjøpere får raskere utbetaling av lån.
  • Eiendomsoverdragelsene vil foregå raskere.
  • Boligkjøpere vil ha kortere behov for mellomfinansiering. Selger får pengene inn på konto når eiendommen er tinglyst og pengeheftelser/lån er innfridd. Skal man overta en ny bolig før tiden er gått må vedkommende mest sannsynlig søke banken om mellomfinansiering, et kortsiktig lån, for å kunne betale hele summen.

– Det er effektivt for forbrukerne. Når man reduserer behandlingstiden fra 14 dager til et par dager, er det store penger å spare. Blant annet på grunn av mellomfinansiering. Det vil også bli færre feil, sier Dreyer til Aftenposten.

Her kan du lese den opprinnelige artikkelen publisert i Aftenposten.