Barne-, likestilling- og inkluderingsdepartementet sendte 16. januar 2015 forslag til endringer spesiallovgivning for klageorganer for forbrukersaker ut på høring.

– I lovforslaget fremgår det blant annet at det stilles minstekrav til klageorganer (herunder nemnder) og at klageorganer som allerede er offentlig godkjent, må søke godkjenning på ny.Fordi vi sitter i styret til Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester  med  Eiendomsadvokatene, Forbrukerrådet og Norges Eiendomsmeglerforbund var det naturlig at vi sammen leverte høringssvar for akkurat tilpasning for reklamasjonsnenmnda og potensielt nytt lovverk, sier Eiendom Norges fagsjef Hanne Nordskog-Inger.

– Formålet med  høringen er å skissere hvilke endringer i spesiallovgivningen som anses hensiktsmessig for at den skal være i tråd med ny lov om klageorganer for forbrukersaker. Det ønskes innspill fra partene og nemndene for endringer i deres spesiallover, sier Nordskog-Inger.

Les høringssvaret her.