Fredag 9. mai signerte Eiendom Norges administrende direktør Christian Vammervold Dreyer og NARs liaison for Norge Katrina Gaines en samarbeidsavtale mellom de to organisasjonene.

NAR (The National Asscioation of Relators) er en betydelig aktør i det amerikanske eiendomsmarkedet som nasjonal bransjeorganisjon for både melgere og foretak. Organisajonen lever blant annet programvare og digital infrastruktur til sine omlag en million medlemmer.

– I en ny digital tid står eiendomsmeglingsbransjen ovenfor krevende og spennende utfordringer. For å møte disse utfordringene på best mulig måte tror vi det er viktig å knytte til seg internasjonale relasjoner, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Nordmenn handler flere tusen bolig i utlandet hvert eneste år. Undersøkelser viser at interessen for kjøp av eiendom i utlandet er stadig økende.

– Det at nordmenn bruker store beløp på å handle eiendom i utlandet er selvfølgelig kommersielt interessant for meglerbransjen. I tillegg er lovverk og transaksjonssystemene i ulike land svært forskjellige og ikke minst uoversiktelige. Vi mener norske eiendomsmeglere bør være viktige rådgivere for nordmenn som skal handle eiendom i utlandet, da blir det internasjonale nettverket vårt viktig, avslutter Dreyer.

Besøk NAR sine nettsider her.