– Avtalen innebærer at medlemmer av Eiendom Norge tilbys en times gratis rådgivning på telefon. Slik gratis rådgivning gjelder første gangs henvendelse i en konkret sak, forteller managing partner i Advokatfirmaet Legalis, Torstein Bae.

– Medlemmene tilbys utover dette rabattert timepris på advokat med kroner 1400 eks. mva per time for fast advokat og kroner 1200 eks. mva for fullmektig, sier han.

Besøk Legalis sin egen side for Eiendom Norges medlemmer her.

– Medlemmer av Eiendom Norge kan ringe 22 40 23 00 for juridisk bistand i henhold til avtalen, sier Bae.

Advokatfirmaet Legalis har advokater med spesialisering innen blant annet arbeidsrett og selskapsrett. Sakstyper hvor det kan være aktuelt med bistand inkluderer ansettelser og oppsigelser, aksjonæravtale, generasjonsskifte og husleie.

– Ved behov for ytterligere bistand utover den ene timen på telefonkonsultasjon får Eiendom Norges medlemmer fast advokat til kroner 1400 eks. mva og advokatfullmektig kroner 1200 eks. mva per time. Ordinær pris er 1800-2600 kr pr time eks. mva, sier daglig leder, Torstein Bae.

– Avtalen med Legalis utvider Eiendom Norges medlemstjenester, og et positivt tilskudd til de eksisterende fordelene for norske eiendomsmeglingsforetak med medlemskap hos oss, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Om Advokatfirmaet Legalis:

  • Advokatfirmaet Legalis består av 14 advokater med spesialisering innen blant annet arbeidsrett og selskapsrett. Firmaet bistår folk over hele landet, og har løpende samarbeid med blant annet Sparebank 1 og LO. Effektiv drift med bruk av det nyeste innen IT gjør at Legalis er i stand til å tilby høy kompetanse til en saklig pris.
  • Legalis sin rolle som advokat er todelt. Dels yter de rådgivning for å forebygge senere problemer, for eksempel ved inngåelse av leieforhold eller før en prosess med nedbemanning innledes. Dels går de inn på din side i konflikter som har oppstått, med sikte på å sikre oppdragsgiveren et godt resultat
  • Ved tvister forsøker Legalis alltid å løse saken uten å bruke domstolene, men de har også advokater med spesialisering innen prosedyre. Advokatfirmaet Legalis har advokater med møterett for alle domstoler, inkludert Høyesterett.