Eiendom Norge klagde 18. januar det spanskregistrerte selskapet inn til Forbrukerombudet for villedende markedsføring.

I klagen skriver Eiendom Norge bl.a.:

«Norsk Eiendomsmegling markedsfører seg overfor norske interessenter og Eiendom Norge mener dette gir falsk trygghet for deres kunder. Dette gjelder både det forholdet at de gir inntrykk av at de har autorisasjon fra Finanstilsynet, herunder at de er underlagt Finanstilsynets kontroll, og at de har en norsk sikret klientkonto.»

-Selskapet driver ikke med eiendomsmegling og markedsføringen mener vi åpenbart må være villedende, sier fagsjef Hanne Nordskog-Inger i Eiendom Norge.

Finanstilsynet kom 17. januar med et markedsvarsel, der det bl.a. står:

«Finanstilsynet gjør oppmerksom på at Norsk Eiendomsmegling ikke har tillatelse fra Finanstilsynet som norsk eiendomsmeglingsforetak i henhold til lov om eiendomsmegling. Dette innebærer at Finanstilsynet ikke har tilsyn med foretaket eller de tjenestene foretaket tilbyr. Finanstilsynet anbefaler både kjøpere og selgere av eiendommer som formidles av foretaket å innhente nødvendig informasjon om relevant lokalt regelverk, og foretakets ansvar og rolle i eiendomshandelen, før inngåelse av avtale med eller gjennom foretaket. «

På bakgrunn av at Finanstilsynet ikke har tilsyn med Norsk Eiendomsmegling konkluderte Eiendom Norge med at selskapet bør følges opp av Forbrukerombudet.

-I all sin kommunikasjon forsøker Norsk Eiendomsmegling å fremstå som eiendomsmegler. Det er sterkt kritikkverdig at et selskap så til de grader bevisst feilinformerer kundene sine, og vi håper Forbrukerombudet slår hardt ned på selskapets praksis, sier Nordskog-Inger.