Eiendom Norge har i januar 2019 kjøpt  ut The Learning group av Eiendomsmeglerskolen AS, og er nå heleier av selskapet.

Eiendomsmeglerskolen er en e-læringsportal for etterutdanning i eiendomsmeglingsbransjen og hjemkjøpet markerer Eiendom Norges ytterligere satsing på digital etterutdanning.

I Eiendomsmeglerskolen kan alle norske eiendomsmeglere etterutdannes når som helst og hvor som helst med digitale kurs godkjent som lovpålagt etterutdanning.

Portalen inneholder per dags dato totalt 42 etterutdanningspoeng.

Eiendomsmeglerskolen har allerede omlag 1500 unike brukere. Kursene oppdateres jevnlig, og i løpet av kort tid vil det komme et omfattende oppgjørskurs i tillegg til flere kurs fra Eiendom Norges Fagforum fra november 2018 med blant annet «Fullmakter for viderekommende» og «Megling av boliger med ulovligheter – Kan alt selges?».

– Teknologi og effektivitet går hånd i hånd, og med denne plattformen har vi mulighet til å bygge en kunnskapsintensiv bransje, samtidig som vi sparer tid og penger, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

– Vi kommer til å fortsette å fokusere på at Eiendomsmeglerskolen sine kurs skal være av høy kvalitet. Vi kommer til å bruke det faglig svært kompetente nettverket rundt oss for å sikre kvalitet og aktualitet, sier Dreyer og trekker frem Eiendom Norges fagutvalg som består av fag- og kvalitetssjefer fra landets største eiendomsmeglingsforetak.

OM EIENDOMSMEGLERSKOLEN:

  • Eiendomsmeglerskolen er en nettbasert utdanningsportal for etterutdanning av eiendomsmeglere.
  • Eiendomsmeglerskolen vil til enhver tid inneholde tilstrekkelig og relevant etterutdanning for at du skal kunne oppfylle de 15 lovpålagte poengene i løpet av en to-års periode.
  • Tilbakemeldingene på løsningen er meget god og vi får stadig nye «studenter».
  • Selskapet ble etablert i 2014 og lansert i 2015, og har siden etablert seg som en ledende aktører innen lovpålagt etterutdanning av eiendomsmeglere. Selskapet ble dannet av The Learning Group og Eiendom Norge.

Eiendomsmeglerskolen består av 2 hoveddeler:

  1. Videobaserte kurs med egen spørsmål og svar sekvens.
    Alle kurs vi tilbyr splittes opp i mindre deler på +/- 5 minutter.På den måte kan brukerne ta deler av kurset når de venter på en visning, en annen del i en pause i papirarbeidet på kontoret, eller kanskje en del mens brukeren sitter på bussen på vei til jobben. Vår teknologiske plattform holder oversikt slik at alle delere av kurset blir tatt.
  2. Min side med eget kompetansearkiv.
    Her er faglig leder til en hver tid ha fullstendig oversikt over brukernes kurspoeng, all utdanning og etterutdanning, og ikke minst et rettighetsregister.Ved å bruke Eiendomsmeglerskolen så tilfredsstiller brukerne og eiendomsmeglerforetakene Finanstilsynets krav til etterutdanning og oversikt.