Tirsdag 15. august presenterer Eiendom Norge og Eiendomsverdi AS sykepleierindeksen for H1 2023 på Boligdagen i samarbeid med Sørmegleren og Sparebanken Sør på Arendalsuka.

Se presentasjon av sykepleierindeksen etterfulgt av paneldebatt med Kari Elisabeth Kaski (Sv), Mahmoud Farahmand (H), Frode Jacobsen (Ap) og Henning Lauridsen (Eiendom Norge) her kl. 1100

- Det er blitt enda vanskeligere for vanlige lønnsmottakere i Norge å bli boligeiere i 2023. I alle byer i Norge synker andelen boliger en sykepleier kan kjøpe, sier analyse- og modellsjef Anders Francke Lund i Eiendomsverdi AS.

- Boligprisene har økt så langt i 2023 og er høyere enn i 2022. Når sykepleierens boligbudsjett er likt, innebærer dette at kjøpekraften er gått ned, sier Lund.

- For å få finansiering av en hensiktsmessig bolig i Oslo nå bør man ha en årslønn på 780 000 kroner. I Arendal holder det med 465 000 kroner, sier han.

Mindre boligvalgfrihet

Det siste tiåret viser indeksen en dramatisk utvikling i tilgangen på egen bolig for vanlige lønnsmottakere.

- I Oslo har indeksen falt fra 13 av 100 boliger i 2013 til 1 av 100 boliger i 2023. I Bergen, Trondheim og Stavanger er en av fire boliger tilgjengelig for sykepleieren. Boligvalgfriheten for sykepleieren i Oslo har gått ned på tross av økt boligbudsjett. Dette skyldes at boligprisene har vokst raskere enn boligbudsjettet, sier Lund.

- Egen eid bolig nesten like utilgjengelig i alle Oslos bydeler. Bare bydel Grorud skiller seg ut, hvor sykepleieren kan kjøpe 8 av 100 boliger. Men selv dette er et lavt tall. Dessuten vil ikke alle sykepleiere kunne bo i samme bydel. Arbeidsmarkedet er avhengig av et differensiert tilbud av mange boligtyper og prisklasser, sier han.

Redusert stresstest i 2023

I desember ble det offentliggjort at stresstesten i utlånsforskriften reduseres fra 5 prosentpoeng til 3 prosentpoeng fra nyttår 2023.

- Reduksjonen i stresstest har betydd en kjøpekraftforbedring i boligmarkedet for de med inntekter under 600 000, men det sterke boligprisutviklingen i første halvår har korrigert kjøpekraft forbedringen, sier Eiendom Norge-direktør Henning Lauridsen.

- Til tross for dette mener vi den reduserte stresstesten var et lurt grep, fordi alternativet hadde vært verre – et betydelig fall i boligprisene, sier han.

Utlånsforskriften må avskaffes

- Analysen av rentesensitiviteten i boligbudsjett viser også at utlånsforskriften er meningsløs når renten er blitt så høy som nå. Utlånsforskriften er gått ut på dato for lengst, og finansminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum (Sp) må avskaffe den snarest, sier Lauridsen.

- Forskriften gjør sårbare husholdninger mer sårbare, fordi det tvinger dem til å bruke alle finansielle buffere til boligkjøpet. Den fordekker også hovedproblemet i boligmarkedet, nemlig at det er bygget for få boliger.

- Dessuten: Fra nyttår trådte en ny finansavtalelov i kraft. Denne stiller strengere krav til banken ved utlån og vil sikre godt kreditthåndverk i bankene. Vi forventer Vedum nå henstiller utlånsforskriften til historiens skraphaug, avslutter Lauridsen.

Om Sykepleierindeksen:

Sykepleierindeksen måler hvor stor andel av de omsatte boligene en singel sykepleier får finansiering til å kjøpe.

Dersom sykepleieren kan kjøpe en høy andel av boligene i et område, er boligprisene i byen lave. Dersom sykepleieren ikke kan kjøpe noen av boligene i et område, er det problematisk dyrt.

Fra 2022 dekker indeksene ikke bare de største byene i Norge, men også 98 norske kommuner og bydeler.

Sykepleieryrket er egnet fordi inntekten representerer en typisk god norsk inntekt, og er i liten grad konjunkturavhengig.

Sykepleierindeksen utarbeides av Eiendomsverdi AS og utgis av Eiendom Norge.