Eiendom Norge utgir i dag Sykepleierindeksen for H1 2020, som er utarbeidet av analyseselskapet Eiendomsverdi AS.

Indeksen blir i dag presentert under Eiendom Norges morgenmøte på kulturhuset med etterfølgende boligpolitisk debatt.

  • Se Morgenmøtet direkte her.
  • Les hele publiseringen "Sykepleierindeksen H1 2020" her.

- Utviklingen i indeksen i første halvår viser at muligheten for å boligeier er blitt ytterligere redusert i Norge grunnet boligprisvekst, sier analyse- og modelldirektør Anders Lund i Eiendomsverdi AS.

- Nullrenten og de reduserte utlånsrentene har ikke kommet sykepleieren til gode på grunn av gjeldgradsbegrensningen i boliglånsforskriften, og andelen boliger en singel sykepleier har mulighet til å kjøpe synker, sier han.

Kun Østlandet har problematisk høye boligpriser

Indeksen for første halvår 2020 viser I likhet med i 2019 at det kun er det sentrale Østlandsområdet som har problematisk høye boligpriser og at reguleringene gjennom boliglånsforskriften er en reell begrensning for vanlige lønnsmottagere.

- Kun 3 til 5 prosent av boligene på det sentrale østlandsområdet har det vært mulig for en sykepleier å kjøpe i først halvår, gitt forutsetningenom atsykepleieren oppfyller boliglånsforskriftens krav om egenkapital, sier Lund.

Utover østlandsområdet er detTromsø som har minst tilgang til boligmarkedet. Her kan en sykepleier kjøpe 17 prosent av boligene omsatt i første halvår 2020.

- I de andre store byene i Norge, henholdsvis Trondheim, Stavanger m/omegn og Bergen er andelen betydelig høyere, henholdsvis 28,9, 33,8 og 34,2 prosent, forteller Lund.

Den norske boligmodellen står i fare

- Utviklingen i sykepleierindeksen og da spesielt på det befolkningstette Østlandet er problematisk fordi det over tid vil undergrave legitimiteten til den norske boligbeskatningen, som subsidierer boligeierne med om lag 50 milliarder årlig. Kombinasjon av boliglånsforskriften og norsk boligbeskatning er usosial, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

- For å sikre at det store flertall av nordmenn også i fremtiden er boligeiere må det både bygges og reguleres et tilstrekkelig antall boliger i presseområdene i Norge, samt sikres fleksibilitet i boliglånsforskriften som kommer førstegangskjøpere i boligmarkedet til gode, sier han.

Eiendom Norge mener også det er behov for en bedre innretning av norsk boligbeskatning.

- Det er svært uheldig at unge i etableringsfasen mellom 20 og 40 år betaler en uforholdsmessig stor andel av norsk boligbeskatning gjennom flytteskatten i dokumentavgiften.

- Vi trenger et skatteskifte i boligbeskatningen fra transaksjon til eie, avslutter Lauridsen.

Om sykepleierindeksen

Sykepleierindeksen måler hvor stor andel av de omsatte boligene en singel sykepleier får finansiering til å kjøpe.

Dersom sykepleieren kan kjøpe en høy andel av boligene i en by, er boligprisene i byen lave. Dersom sykepleieren ikke kan kjøpe noen av boligene i en by, er det problematisk dyrt.

Indeksen er utarbeidet for noen utvalgte byer i Norge over tid.

Sykepleieryrket er egnet fordi inntekten representerer en typisk god norsk inntekt, og er i liten grad konjunkturavhengig.