Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff) organiserer foretak med bevilling til å drive eiendomsmegling. Eff ble etablert i 2001 og representerer i dag nærmere 90 prosent av eiendomsmeglingsbransjens foretak, etter en medlemsvekst på 33 prosent de siste to årene. Medlemsforetakene står for godt over 100.000 eiendomsoverdragelser årlig.

– Det er gledelig å se en medlemsvekst i Eff på hele 33 %. Det gir oss tyngde ved gjennomføring av grep og troverdighet når vi uttaler oss på vegne av bransjen. Begge deler krever at bransjen står samlet bak, sier Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff).

Eiendomsmeglingsbransjen har i en årrekke gått foran i den boligpolitiske debatten, og var blant annet tidlig ute med å foreslå en egen boligminister i Regjeringen.

– Eff har bidratt til og skal bidra til at boligpolitikk blir satt høyt på agendaen i den rikspolitiske debatten, sier Dreyer.

Medlemmer i Eff er både store eiendomsmeglerkjeder og mindre foretak. Advokatene Sem & Johnsen Eiendomsmegling er en av de siste gjenværende meglerkjedene som ikke har vært medlem. De meldte seg inn rett før sommeren.

– Eff har vist seg som en viktig organisasjon, bl.a. ved å gjennomføre grep mot lokkepris og ved innføring av boligsalgsrapport fra 1. januar 2015. For oss er det en selvfølge å være en del av eiendomsmeglingsbransjens viktigste talerør, sier advokat Tom Elliot Johnsen i advokatene Sem & Johnsen Eiendomsmegling.

En av Eff sine viktigste oppgaver er å være Norges ledende distributør av boligprisstatistikk.

– Alle økonomiske fagmiljøer bruker Eff sine månedlige analyser aktivt og vi er vårt samfunnsøkonomiske ansvar bevisst i at boligprisstatistikken benyttes som det viktigste måleparameteret for å forstå boligmarkedets utvikling, avslutter Dreyer.

For mer informasjon:
Christian Vammervold Dreyer
Administrerende direktør i Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff)
Mobil: 907 24 999, e‐post: Christian.dreyer@eff.no