Boligbyggingen i Norge går fra vondt til verre, og verre skal det bli.

Vi tikker for øyeblikket inn mot et salg på under 15 000 solgte nye boliger i Norge. Det er det laveste siden bankkrisen 1988-92, hvis vi korrigerer for befolkningsvekst, og vi vil få svært lav boligbygging de kommende årene.

Den lave boligbyggingen drar nå ned norsk BNP og det i en tid hvor boligbehovet er svært stort noe som illustreres av de ville tilstandene i utleiemarkedet.

Vi spør: Hvordan fikse boligkrisen?

Og: Hvor mange hadde kjøpt bolig i Oslo hvis boligprisene der var lite lave som i Drammen?

Gjester: Forskningssjef Erling Røed-Larsen (Housing Lab) og konsernsjef Daniel K. Siraj (OBOS).