I EU jobbes det intenst med et bygningsdirektiv som skal sørge at kontinentet kan oppnå klimamålene innen 2030. Videre er målet at boligmassen i Europa i 2050 skal være intet mindre enn nullutslipp.

Hva betyr det kommende bygningsdirektivet for Norge, norske boligeiere og norske myndigheter?

Og: Kan nordmenn som allerede er verdensmestre i ENØK bli enda bedre?

Gjester: Forbruker- og kommunikasjonssjef Carsten Phil (Huseierne) og markeds- og kommunikasjonssjef Eirik Vigeland (Boligmappa).