Etter to rekordsterke år i både nyhyttemarkedet og brukthyttemarkedet har volumet vendt tilbake til nivåene før pandemien.

Hva skjer med alle hyttene som er under bygging? Og: Hvordan vil utviklingen gå for hyttebyggerne?

Og: Vil nordmenn fortsatt gå mann av huset for å skaffe seg hytte?

Gjester: Konsernleder Arve Nordeng (FH Gruppen) og segmentsjef for hytter Tone C. Krange (DNB Eiendom).