Rett før jul la Skatteutvalget frem sin utredning av skattesystemet og ikke overraskende foreslo de en kraftig skjerpelse av boligbeskatningen i Norge.

Den norske boligbeskatningen er i likhet med i mange andre land moderat, men hva optimalt nivå på boligskatten?

Vi spør: Hvor høy skal boligskatten være?

Gjester: Tidligere sentralbanksjef Øystein Olsen og førsteamanuensis Kasper Kragh Balke (UiO).