Denne uken la Boligprodusentene frem ferske tall fra nyboligmarkedet, og de kunne konstatere at vi i 2022 fikk det laveste nyboligsalget siden finanskrisen med drøye 19000 solgte nye boliger.

For første gang på et tiår øker nå gapet mellom boligbyggingen og bolighehovet.

Hva nå for nyboligmarkedet, spør vi.

Og: Hva skal til for å få boligbyggingen i gang igjen?

Gjester: Administrerende direktør Lars Jacob Hiim (Boligprodusentene) og administrerende direktør Hilde Vatne (JM Norge).