Når vi nå snart skriver 2023 har Norge i nesten syv år praktisert midlertidig kredittrasjonering med utlånsforskriften.

Begrunnelsen for forskriften var lav rente og utsikter til vedvarende lav rente.

Men hva nå, når renten ikke lenger er lav og utsiktene til rentenivået på 2020-tallet er 3-4 ganger høyere enn på 2010-tallet?

Og: Lever kredittrasjoneringen på lånt tid?

Gjester: Administrerende direktør Idar Kreutzer, Finans Norge og rådgiver Gøril Bjerkan, jurist, økonom og rådgiver i LO.