På Stortinget har Frp tatt initiativ til å fjerne boplikten etter at de fikk liberalisert deler av lovverket i regjering i 2015.

I Arendal vil Arbeiderpartiet gjeninnføre boplikten, mens leder av distriktsutviklingsutvalget Victor Norman heller vil ha bolyst enn boplikt.

I Norge er det nå 42 kommuner som har boplikt. Disse er som regle populære fritidsbolig-kommuner.

Vi spør: Hva betyr boplikten for boligprisene, dynamikken i boligmarkedet og bosetting i distriktene?

Du møter:

Professor Victor Normann (NHH)

Stortingsrepresentant Helge André Njåstad (Frp)

Stortingsrepresentant Heidi Greni (Sp)

Medlem av bystyret i Arendal Nina Jentoft (Ap)

Ordstyrer: Sjef for kommunikasjon og politikk Erik Lundesgaard (Eiendom Norge)