Ved nyttår 2022 trådde den nye avhendingsloven som regulerer kjøp og salg av bruktbolig i Norge i kraft.

 

Under behandlingen av loven i Stortinget i 2019 var det stor uenighet om endringene i loven faktisk ville oppnå målet om en tryggere bolighandel med færre konflikter.

 

Hvordan har ikrafttredelsen gått?

Og: Hva er effektene av loven så langt?

I dette opptaket fra frokostmøtet på Arendalsuka møter du:

 

Sjeføkonom Nejra Macic (Prognosesenteret)

Konsernsjef Jørn Gisvold (Söderberg & Partners)

Administrerende direktør Johan Dolven (Help Forsikring)

Fagsjef Hanne Nordskog-Inger (Eiendom Norge)

 

Ordstyrer var: Administrerende direktør Henning Lauridsen (Eiendom Norge), mens banksjef Geir Bergskaug (Sparebanken Sør) ønsket velkommen.