Boligmarkedet er sterkt regulert gjennom en rekke lover.

Blant annet er boligbygging regulert i plan- og bygningsloven, boligkjøp- og salg med avhendingsloven og lov om eiendomsmegling og kreditt regulert med utlånsforskriften.

Vi spør: Hva er Støre-regjeringens politikk for boligmarkedet og hvordan vil de regulere boligmarkedet?

Og: Hvordan skaper vi optimale reguleringer?

I dette opptaket fra Eiendom Norge konferansen 2022 møter du statssekretær i Finansdepartementet Lars Erik Bartnes (Sp).

Du møter også administrerende direktør Hedda K. Ulvness, Eie Eiendomsmegling, juridisk direktør Fredrik Poulsen(Privatmegleren) advokat Lars Marcus Evensen (Gjensidige Forsikring) og modell- og analysedirektør Anders Lund (Eiendomsverdi AS) i en paneldebatt.

Ordstyrer var administrerende direktør Henning Lauridsen (Eiendom Norge).