De siste 30 årene har inflasjonen i økonomien vært lav. Dette har gitt markant lavere renter, og det spesielt det siste tiåret etter finanskrisen og under pandemien.

Både i fjor og så langt i 2022 har inflasjonen både i Norge og globalt tatt seg kraftig opp.

Hva betyr dette for pengepolitikken og inflasjonsmålet som er hva sentralbankene formelt sett styrer etter?

Og: Hva betyr dette for boligmarkedet?

I dette opptaket fra Eiendom Norge konferansen 2022 møter du professor Charles Goodhart fra London School of Economics, som fordrar om hvordan inflasjon igjen vil bli en faktor i økonomien og pengepolitikken på grunn av demografiske endringer både globalt og i vestlige land.

Du møter også stipendiat Ingrid Hjertaker (Høyskolen i Innlandet), sjefsøkonom Roger Bjørnstad (LO), Seniorøkonom Kyrre Amdal (DNB Markets) og professor Gisle James Natvik (Handelshøyskolen BI) i en panelsamtale om hva dette betyr for norsk økonomi og det norske boligmarkedet.

Ordstyrer var sjef for kommunikasjon og politikk, Erik Lundesgaard, Eiendom Norge.