I 2021 ble nok et år med oppgang i boligprisene. Men det var store forskjeller. Av byene hadde Bodø sterkest vekst på 13,3 %, mens Oslo fikk den svakest utviklingen med 2,2%. Hva har boligprisutviklingen gjennom året betydd for muligheten til å bli boligeier i Norge, spør vi.

Og:

Hvordan blir den nye regjeringens boligpolitikk?

Hvordan skal byrådet i Oslo senke terskelen for å bli boligeier i hovedstaden?

I dette opptaket av lanseringen av Sykepleierindeksen 2021 møter du:

Eiendom Norge-direktør Henning Lauridsen, analyse- og modelldirektør Anders Lund (Eiendomsverdi), kommunal- og distriksminister og boligminister Bjørn Arild Gram (Sp), byrådsleder i Oslo Raymond Johansen og sjef for kommunikasjon og politikk Erik Lundesgaard (Eiendom Norge).