Analyseselskapet Eiendomsverdi har nylig estimert verdien av den norske boligmassen til å være 10 333 milliarder kroner. Og gjeldsgrad? Den er i snitt 38 prosent.

I store tall er det norske boligmarkedet tilsynelatende solid.

Like fullt fremholder Norges Bank i en fersk vurdering at boligmarkedet og husholdningsgjelden er den største risikoen for finansiell ustabilitet i norsk økonomi.

Hvorfor, spør vi, og når sprekker den norske boligbobla?

Gjester: Sjefsøkonom Harald Magnus Andreassen, Sparebanken 1 Markets og modell- og analysedirektør Anders Francke Lund, Eiendomsverdi AS.