Boligmarkedet og by- og boligutvikling er sentral del av det grønne skiftet, da byggenæringen står for om lag 40 prosent av Norges klimagassutslipp av.

Skal Norge nå klimamålene må utslippene ned. Hvordan skal vi både bygge nok og bygge bærekraftig, spør vi.

Og: Hva med grønn finans i boligmarkedet?

I dette opptaket fra Eiendom Norge konferansen 2021 møter du: Komiker Thomas Giertsen, administrerende direktør Mathis Grimstad (Stor-Oslo Eiendom), konsernsjef Gustaf Rentzhog (Söderberg & Partners) kommunal, - og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H), byråd for byutvikling i Oslo, Rasmus Reinvang (MDG) og sjef for kommunikasjon og politikk, Erik Lundesgaard (Eiendom Norge).