Sentralbanksjef Øystein Olsen har varslet renteøkning høsten 2020. Hvor skal norsk økonomi og hvor viktig er boligmarkedet i rentesettingen, spør vi?

Olsen har også gjennom flere år sagt at finanspolitikken må gjøre en større del av jobben for å stimulere norsk økonomi. På 2020-tallet vil eldrebølgen for fullt slå inn i norske statsfinanser. I tillegg kommer koronaregningen. Hva nå?

Og: Blir det en skattereform på 2020-tallet med gjennomgang av boligbeskatningen?

I dette opptaket fra Eiendom Norge konferansen 2021 møter du: Komiker Thomas Giertsen, sentralbanksjef Øystein Olsen (Norges Bank), sjef for kommunikasjon og politikk Erik Lundesgaard (Eiendom Norge), leder av finanskomitéen Mudassar Kapur (H), finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski (Sv), finanspolitisk talsperson Sigbjørn Gjelsvik (SP) og stortingsrepresentant Hans Andres Limi (Frp).