Det har aldri blitt solgt så mange hytter i Norge som i 2020, og omsetningen av brukte hytter økte med hele 35,8 prosent fra 2019. Og det til tross for hytteforbudet i mars og april 2020.

I tillegg bygges det om lag 5000 nye fritidsboliger i Norge årlig.

Vi spør: Hvordan skal tilbudet demme opp den kraftige etterspørselen i hyttemarkedet i kjølvannet av korona?

Og: Kanskje vi heller burde bygge byer i den norske fjellheimen fremfor de tradisjonelle norske hyttene?

Gjester: Segmentsjef for hytter i DNB Eiendom, Tone C. Krange og førsteamanuensis ved Fakultet for landskap og samfunn, NMBU, Erling Dokk Holm.