Boligbyggingen i Norge har historisk vært svært volatil. Byggingen av nye boliger i mange områder i Norge har gått kraftig opp og ned i takt med utviklingen i bruktboligmarkedet og norsk økonomi.

Vi spør:

Hvordan skal Norge kunne bygge nok boliger i takt med behovet og etterspørselen.

Og:

Hvorfor vet vi så lite om tilbudssiden i boligmarkedet?

Hvordan skal vi tette kunnskapshullet om nyboligmarkedet om priser, kostnader, produktivitet og effektivitet?

Gjester: Konsernsjef Baard Schumann, Nordr Eiendom og forsker og sjefsøkonom Andreas Benedictow, Boligmarkedsforskningssenteret Housing Lab og Samfunnsøkonomisk Analyse.