I 2020 har det vært store bevegelser i boligmarkedet. Først med et sterkt fall i boligprisene og omsetning i mars og april. Siden med kraftig oppgang gjennom året som gav en sterk vekst i boligprisene året under ett på hele 8,7 prosent.

Vi spør:

Hva har utviklingen i boligmarkedet i 2020 betydd for muligheten til å bli boligeier i Norge?

Hvordan opprettholder vi den norske boligmodellen?

Og:

Hvilke politiske løsninger må til i perioden 2021 – 2025 for å skape et enda mer velfungerende boligmarked i Norge?

Gjester: Model- og analysedirektør Anders Lund, Eiendomsverdi, kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H), stortingsrepresentant Siri Gåsemyr Staalesen (Ap) og stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik (Sp).