Etter den lengste moderate prisutviklingen i boligprisstatistikkens historie fra 2017 til 2019, har boligprisene etter koronautbruddet og null-rentebeslutningen i mai 2020 skutt fart og gitt en bred oppgang i boligprisene over hele landet.

Ingen har truffet på sine prognoser for boligprisene for 2020, og de fleste så for seg en langt mer moderat utvikling enn hva som er blitt fasiten.

I årene før korona var boligmarkedet etter manges syn i sjeldent god balanse mellom tilbud og etterspørsel. Så kom korona og forstyrret det hele. Hvor skal boligmarkedet nå, spør vi.

Og: Gjør en sterk utvikling i boligmarkedet at Norges Bank vil sette opp renten allerede i 2021?

Gjester: Phd-stipendiat Mari Mamre, NMBU og sjefsøkonom Øystein Børsum, Swedbank.