Byggenæringen står for hele 40 prosent av de totale Co2-utslippene og lavere utslipp i denne sektoren er helt avgjørende for at Norge skal nå FNs bærekraftsmål.

Dette tiåret skal det bygges 300 000 boliger i Norge, og hvordan skal vi bygge disse bærekraftig og med lave klimagass-utslipp?

Og ikke minst: Hvordan skal vi i det hele tatt klare å bygge 300 000 boliger og hvor skal de ligge for å skape bærekraftige byer og tettsteder?

Gjester: Administrerende direktør Martin Asp, JM Norge og administrerende direktør Grete Aspelund, Sweco.