Boligbeskatningen har vært elefanten i rommet i boligpolitikken, men omsider diskuteres innretningen av boligbeskatningen i Norge.

Stortingsvalget 2021 vil trolig bli et vannskille, da storparten av partiene nå seriøst diskuterer de såkalte skattesubsidiene til boligeierne og hvordan de bør være i fremtiden.

Debatten har fått drahjelp av høye boligpriser og en boliglånsforskrift som setter en grense for hvor «rik» man må være for å bli boligeier i Norge. Samtidig går det også en global debatt om tilgangen til en god bolig for alle, fordeling av formuesgoder og ulikhet.

Skal vi ha best, bedre eller mest boligskatt, spør vi.

Og er det ikke egentlig vellykket fordelingspolitikk at flest mulig eier sin egen bolig?

Gjester: Finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski (SV) og forsker Erlend Eide Bø, SSB.