– Den nye versjonen av E-takst har fått en utvidet funksjonalitet, i tillegg til en egen rapport til megler som dokumenterer verdien man har kommet frem til, forteller administrerende direktør i Eiendomsverdi, Espen Relbo.

Denne nye rapporten bygger på samme teknisk løsning som E-takst som benyttes i forbindelse med refinansiering, men tjenesten er nå tilpasset for å bli benyttet ved salg av bolig.

Krav om dokumentasjon

Finanstilsynet ved direktør for markedstilsyn Anne Merethe Bellamy presiserte på bransjemøtet hos Eiendom Norge 21. september 2016 at eiendomsmegleren skal dokumentere sin prissetting.

– E-takst vil være en dokumentasjon av prisingen som Finanstilsynet etterlyser, sier Christian Vammervold Dreyer.

Eiendom Norge, har sammen med Eiendomsverdi, jobbet for at bransjen skal ha nødvendige verktøy for å kunne etterleve kravene til dokumentasjon.

– Eiendom Norge anbefaler at E-takst benyttes ved alle bolighandler og verdivurderinger, sier Dreyer.

Legges ved salgsoppgaven

– Meglers verdivurdering i E-taksten bør fremkomme i forbindelse med markedsføringen av boligen. Rapporten bør fremlegges enkelt tilgjengelig for forbrukerne, gjerne i salgsoppgaven, sier Eiendom Norges fagsjef Hanne Nordskog-Inger.

– Hvis prisantydningen avviker fra meglers verdivurdering i markedsføringen, så skal avviket begrunnes og dokumenteres, sier hun.

Forbrukerombudet og Finanstilsynet understreket i bransjemøtet 21. september at de vil vil legge vekt på i sin tilsynsvirksomhet om E-takst er benyttet eller ikke.

– Vi forventer at de vil gå langt i å anbefale rapporten til bruk ved alle boligsalg, sier Dreyer.

– Rapporten vil også være et viktig verktøy i forebygging mot hvitvasking, som også er et viktig tema i bransjen i disse dager. I så måte har bruk av E-takst flere fordeler for meglerforetakene og den enkelte megler i den daglig driften, sier Nordskog-Inger, som har vært sentral i utviklingen av tjenesten.

Fakta om E-takst:

  • E-takst lages i Eiendomsverdi sitt datasystem.
  • Salgsversjonen av E-takst utvikles av megler basert på meglers skjønn, kombinert med statistisk informasjon om historisk prisutvikling på den aktuelle boligen, relevante referansesalg og snittpriser i nærområdet. Meglers priskompetanse blir like viktig som før, men rapporten vil dokumentere arbeidet på en god måte.
  • Eiendom Norge nedsatte i mai i år en arbeidsgruppe som har utviklet en rapportversjon av E-takst som kan benyttes ved boligsalg. Arbeidsgruppen har bestått av representanter fra Privatmegleren, EiendomsMegler 1, Eiendomsmegler Krogsveen og DNB Eiendom. Hanne Nordskog-Inger fra Eiendom Norge har ledet arbeidet. I tillegg to representanter fra Eiendomsverdi .
  • Bakgrunnen for at arbeidsgruppen ble nedsatt er at bransjen ønsket en bedre dokumentasjon av meglers prissetting i forbindelse med salg av bolig. En bedre dokumentasjon er viktig både for å jobbe proaktivt for å forebygge mot hvitvasking og for å sikre presisjon i prisingen ut i markedet.