Eiendom Norge gikk 4. august 2016 ut og støttet Arbeiderpartiets forslag om aktiv boligpolitikk fremmet i Stortinget før sommeren, henholdsvis kulepunktene om beregning av boligbehov og lovpålagte boligplaner for kommunene:

  • 6. Stortinget ber regjeringen utarbeide en offentlig modell for beregning av fremtidig byggebehov.
  • 7. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om innføring av lovpålagte boligplaner for kommunene.

Les saken i VG her.

Utspillet resulterte i debatt om forslaget med boligminister Jan Tore Sanner (H), stortingsrepresentant Marianne Aasen (Ap) og Eiendom Norges Christian Vammervold Dreyer på Dagnytt 18 den 4. august 2016.

– Det har blitt større forståelse for at boligbygging og boligprisutviklingen har en klar sammenheng. Men det er for lite forståelse for beregning av boligbehovet, både på nasjonalt, regionalt og kommunal nivå. Vi ønsker mer forskning og at det er et statlig ansvar beregne hva slags boligbygging som trengs, og ikke minst at kommunene har et ansvar for planlegge for boligbyggingen som er nødvendig som følge av befolkningsutviklingen, sa Dreyer på Dagsnytt 18.

Se debatten her.

Fredag den 5. august ble temaet også diskutert på TV2 Nyhetskanalen.

Administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer innledet etterfulgt av en debatt mellom nestleder i Oslo SV Ingvild Reymert og boligpolitisk talsmann Mudassar Kapur (H).

Se debatten her. (krever innlogging).

9

Skjermbilde fra TV2 Nyhetskanelen den 5. august 2016.​​