I forrige uke leverte Eiendom Norge sitt innspill til Høyres representantforslag i Stortinget om å øke det lokale selvstyret når det gjelder kommunenes plikt til å følge opp ulovlige tiltak. 

I forslaget foreslås det blant annet å utrede et lovforslag om "Å endre kommunens plikt til å følge opp tiltak som er gjennomført i strid med plan- og bygningsloven, og sende dette forslaget ut på høring."

- Eiendom Norge støtter ikke dette forslaget, da det vil føre til økt utrygghet for forbruker. Dagens lovverk er tilstrekkelig. Det er kommunene manglende og varierende gjennomføring av lovverket som er problemet, sier Nordskog-Inger. 

Dårligere informasjon

Eiendomsmeglere i dag fører kontroll av ulovligheter i boligmassen for å så ha dette med i boligens salgsoppgave. Det ikke alltid dette er enkel oppgave å utføre.

- På grunn av den store variasjon i kommunenes plan- og byggesakstjenester med svært varierende arkiv med kommunal informasjon, er det ikke uvanlig at det er umulig å oppfylle disse pliktene for eiendomsmegleren, sier Nordskog-Inger.

- Mange eiendommer selges derfor uten ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse, fordi eiendomsmegleren ikke har fått bekreftet fra kommunen at det foreligger. I sjeldne tilfeller vil det også være en usikkert om boligen som selges faktisk er lovlig å bo i, fortsetter hun.

Bedre praktisering

- Etter vår vurdering er det ikke lovverket alene som er problemet i tilgangen på kommunal informasjon, men også kommunes praktisering av dagens lovverk, sier Nordskog-Inger.

Hvor stort omfanget av ulovligheter i eiendomsmassen er uvisst. Årlig omsettes godt over 100 000 boliger og fritidsboliger i fritt salg via eiendomsmegler, hvor kommunale opplysning kontrolleres.

Lovendringer kan også gjøre arbeidet vanskeligere.

- En god løsning kan være å "godkjenne papirløse" eiendommer med ferdigattest dersom man kan dokumentere standarden og at hensyn til liv og helse er i varetatt med en tilstandsrapport. Dette har blant annet blitt praktisert i Stavanger kommune tidligere, avslutter Nordskog-Inger.