Før regjeringsskiftet lovet de borgerlige partiene å øke antall studentboliger.

Dette gjorde de blant annet i en avtale inngått med Eiendom Norge (den gang Eff) og Huseiernes Landforbund.

Les om avtalen her.

I statsbudsjettet for 2015 leverer de måltallet de lovet, melder Kunnskapsdepartementet.

– Tilgangen på rimelige og tilgjenglige studentboliger er et viktig velferdsgode for å kunne ta høyere utdanning. Regjeringen har programfestet at vi vil bygge ut flere studentboliger. Nå gjør vi det, men selv om satsingen på studentboliger er rekordstor i år, ser vi at det fortsatt vil være behov for flere studentboliger, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

– Det er meget positivt at regjeringen gjør som de lovet før valget. Et tilstrekkelig antall studentboliger og jevn bygging av slike er et godt supplement i presset boligmarked spesielt i de store byene, sier Eiendom Norges administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer.