I dag presenterer Eiendom Norge i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no fersk statistikk for fritidsboligprisstatistikk for fjellhytter, sjøhytter og innlandshytter i første halvår 2023.

Prisene for fritidsboliger falt med 4,3 prosent i første halvår 2023. Den typiske fritidsboligen i Norge koster nå 3.217.590 kroner.

I første halvår 2023 ble det solgt 2 470 hytter i Norge – en nedgang på 10,7 prosent fra samme periode i 2022.

Fall i prisene

- Det har de siste 10 årene vært vekst i hyttemarkedet som ble toppet med det sterke oppsvinget både under pandemien. Prisene steg med rundt 30 prosent og volumet både i nytt og brukt vokste kraftig. I 2023 har prisene målt som gjennomsnitt falt med 4,3 prosent, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Fjellhyttene hadde en gjennomsnittspris på 3 366 455, ned 3,1 prosent fra 2022.

Sjøhyttene hadde en gjennomsnittspris på 3 732 504, ned 7,4 prosent fra 2022.

Innlandshyttene hadde en gjennomsnittspris på 1 602 838, ned 8,0 prosent fra 2022.

- I kroner er det sjøhyttene som har det største prisfallet. Det må sees i sammenheng med at sjøhytter ofte er dyrere enn fjell- og innlandshytter, og derfor trolig rammes hardere av dyrtiden, sier han.

- På samme tid er det bygget et stort antall nye hytter i Norge på fjellet de siste årene. Økt tilførsel av nyere hytter til brukthyttemarkedet vil innebære at snittprisene i seg selv blir høyere, fordi kvaliteten på nyere hytter er høy, sier Lauridsen.

Selges mange dyre hytter

Under pandemien skjedde et skift i antall omsetninger av hytter til en pris over 5 millioner. Dette segmentet har mer enn doblet seg i omfang.

- Det er solgt svært mange hytter både til mellom 5 og 10 millioner og over 10 millioner kroner. Nivået er langt høyere enn i for eksempel 2019 og utgjør en mye større andel av markedet enn før pandemien, sier han.

- Når dette segmentet holder stand kan dette tyde på at de som virkelig har god råd i Norge både prioriterer fritidsbolig og ikke i like stor grad er rammet av dyrtiden som mer vanlige husholdninger. Det er gjennomsnitthyttene som først og fremst har fått en betydelig nedgang i volum, sier han.

Flest omsetninger i Trysil, Vinje og Øyer

I første halvår 2023 ble det omsatt 2 470 hytter i bruktmarkedet. 1 285 var fjellhytter, 812 var sjøhytter og 373 var innlandshytter.

Det var flest omsetninger i Trysil, Vinje og Øyer kommune.

Kystkommunene Færder (9 290 000), Grimstad (8 725 000) og Tvedestrand (8 250 000) var kommunene med de høyeste fritidsboligprisene.

Dyrest av fjellkommunene var Øyer (5 636 012), Hemsedal (5 484 739) og Hol (5 278 255).

Salgstiden øker kraftig

I gjennomsnitt tok det 104 dager å selge en fritidsbolig, mens den typiske formidlingstiden var på 42 dager.

- Det er et markant skift i salgstiden, noe som ikke er overraskende gitt omslaget i omsetningsvolumet og høyere renter og kostnader mer generelt, sier Lauridsen.

- I likhet med i boligmarkedet må vi konstatere at pandemien stimulerte etterspørselen, og at det er sannsynlig at takten i fritidsboligmarkedet i årene fremfor skal tilbake til markedet var før pandemien, avslutter Lauridsen.