Onsdag 12. november gjennomførte Eiendom Norge og Finans Norge et lengre kontaktmøte. Fra Finans Norge møtte bl.a. direktør Jan Digranes og administrerende direktør Idar Kreutzer. Fra Eiendom Norge møtte fagsjef Hanne Nordskog-Inger og administrerende direktør Christian V. Dreyer.

Agendaen til møtet inneholdt et bredt saksfelt, der man bl.a. berørte skattedebatten som forventes å komme i kjølvannet av rapporten fra Scheel-utvalget, statsbudsjettet 2015, tiltak for å sikre tilstrekkelig boligbygging med fokus på infrastruktur, husbankens rolle og utbyggernes garantibestemmelser, samt bankenes viktige rolle som stabil tilbyder av lån til både utbyggere og husholdninger.

– Som naturlig er så er vi ikke enig om alt, men det er nyttig å ha tid til å få diskutert gjennom så mange viktige saker. Det var mange nyttige og gode diskusjoner, sier Christian V. Dreyer.

I tillegg til de overordnede politiske sakene drøftet organisasjonene også bl.a. elektronisk tinglysing og løpende høringsprosesser.

– I løpet av høsten er det høringsfrister på både ny eierseksjonslov og lov om offentlig klageordninger, det er greit at man avstemmer hvor man står i disse viktige høringsrundene, sier fagsjef Hanne Nordskog-Inger.