Fra et bunnnivå i 2006 scorer nå eiendomsmeglingsbransjen over gjennomsnittet på kundetilfredshet i undersøkelsen fra Norsk Kundebarometer for 2013, skriver DN i dag.

Aktiv Eiendomsmegling er best i bransjen med en 22. plass av alle de 180 bedriftene som er blitt målt i undersøkelsen.

– Vi gratulerer Aktiv Eiendomsmegling for igjen å oppnå beste bransjescore hos Norsk Kundebaromter. En imponerende prestasjon, sier Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge.

BI-forsker og prosjektleder for kundebarometeret, Pål Silseth, sammenligner utviklingen i eiendomsmeglingsbransjen med det han har sett i bilbransjen. Han trekker frem kravet i ny eiendomsmeglingslov som en årsak.

Til DN sier han:

– Noen ble «avskiltet» da det utdanningskravet kom. Gjennom et studium får du også luket ut de verste holdningene, det var litt cowboy før, sier Silseth.

I forbindelse med ny lov om eiendomsmegling ble det fra 1.1.2008 innført kompetansekrav for å jobbe som eiendomsmegler. En ansvarlig megler må ha tre års bachelorutdannelse og to års relevant praksis for å kunne jobbe som ansvarlig megler; de samme kravene gjelder for å kunne titulere seg som eiendomsmegler. Overgangsordningen for kompetansekravet gikk ut 31.12.2011, noe som betyr at alle ansvarlig meglere oppfyller  i dag kompetansekravet.

– Det er gledelig å se at langsiktig omdømmearbeid nå begynner å gi resultater. Vi har over mange år jobbet målrettet for å bedre omverdenens syn på norske eiendomsmeglere, og vi ser nå at forbrukerne gir oss de tilbakemeldingene vi har ønsket. Men vi er ikke fornøyd med dette. Kundene kan og skal bli enda mer fornøyde, sier Dreyer.

Krogsveen-direktør og styreleder i Eiendom Norge, Leif J. Laugen, sier til DN:

– I alle våre transaksjoner ber vi om tilbakemelding fra kundene. Vi gjorde mye av det samme før, men har satt måling enda mer i system nå.