Den 1. August i år trer EU-forordningen GDPR i kraft, noe som gjør at personvernregelverket blir strammet inn drastisk.

På initiativ av Eiendom Norge har eiendomsmeglingsbransjen gått sammen for å lage en norm som skal bistå alle eiendomsmeglingsforetak i å etterleve GDPR-regelverket.

Arbeidet har blitt ledet av advokat Arnt Olav Aardal som er fagansvarlig for personvern og personvernombud hos BDO Norge.

Dette arbeidet er nå ferdigstilt og ble sendt ut til alle medlemsforetak mandag 28. mai.

Bruk normen nå

– Selv om regelverket ikke trer i kraft før i august anbefaler vi alle medlemsforetak om å ta normen i bruk med en gang. På den måten er vi best mulig rustet for regelendringene når de trer i kraft, sier Nordskog-Inger.

– Mange andre bransjer er allerede godt i gang, og det er viktig at vi har rutinene på plass, fortsetter Nordskog-Inger.

Lang behandlingstid

Arbeidet ble startet i andre kvartal 2018, og neste steg nå er at normen skal bli godkjent av Datatilsynet.

– Alle bransjenormer må bli godkjent av Datatilsynet, og siden det er mange som lager slike bransjenormen nå er det lang behandlingstid hos dem. Vi forventer ikke at normen vår blir behandlet før til høsten en gang, men vi har fulgt tilsynets anmodninger i gjennom hele prosessen og legger til grunn at den blir godkjent, sier Nordskog-Inger.

Bransjenormen inneholder detaljert beskrivelse om hvordan bransjen skal behandle personopplysninger.

Ansatte hos våre medlemmer som ikke har fått normen kan henvende seg til fagsjef Hanne Nordskog-Inger.

Det samme gjelder hvis du ikke er medlem av Eiendom Norge og er interessert i normen.