Onsdag 21. september inviterte Eiendom Norge og Norges Eiendomsmeglerforbund foretakene i Oslo til et bransjemøte i Eiendom Norges lokaler. Tema for dagen var prisingen av boliger i Oslo. Foreningene hadde også invitert Forbrukerombudet og Finanstilsynet til å komme med sine syn på situasjonen.

Bakteppet for initiativet er at eiendomsmeglingsbransjen i Bergen og Oslo har erstattet rapporten Verdi- og lånetakst med tilstandsrapporter i bolighandelen. Nå som eiendomsmeglingsbransjen har eneansvaret for markedsverdisettingen er det ekstra viktig at presisjonsnivået i prisingen av boliger for salg er best mulig.

-Eiendomsmeglingsbransjen har naturlig nok den beste kompetansen til å sette riktig pris i markedet. Erfaringene i resten av landet er at eiendomsmeglerne treffer godt i prisingen, møtet var viktig for å øke det interne fokuset på riktig prising også i Oslo, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Fagdirektør Tonje Hovde Skjelbostad i Forbrukerombudet var tydelig i sin presentasjon at avvikene mellom prisantydning og pris i 2016 har vært for store, og at ombudet forventer bedre presisjon.

– Dette kan bransjen gjøre gjennom en kollektiv snuoperasjon, sa Skjelbostad Hovde.

Direktør for markedstilsyn i Finanstilsynet Anne Merethe Bellamy var også tydelig i sine forventninger til bransjen. Hun pekte konkret på at prisfastsettelsen til meglerne må overvåkes særskilt fra ledelsen og at meglers prissetting skal dokumenteres på hver enkelt sak.

Bellamy understreker at et velfungerende boligmarked, herunder riktig prising, er viktig for finansiell stabilitet. Det er derfor viktig, ikke bare for kjøpere og selgere, men også for finansinstitusjoner og myndighetene.  Finanstilsynets presentasjon er lagt ut på Finanstilsynets nettsider, og er obligatorisk lesing for alle aktører i eiendomsmeglingsbransjen.

Både Finanstilsynet og Forbrukerombudet roset bransjen for å ta et offensivt tak i prisproblematikken, og forventer at det i kjølvannet vil bli en synlig forbedring i markedet.

Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge stiller nå tydelige krav til at medlemmer i begge foreningene tar sitt ansvar i å øke presisjonsnivået.

I diskusjonene på slutten av møtet var det en bred oppslutning om at bransjen som helhet, hvert enkelt foretak og hver enkelt megler nå skal løfte dette som prioritert fokus.

-Eiendomsmeglingsbransjen i Oslo står samlet bak et felles løft for å øke presisjonsnivået i prisingen i Oslo, sier Dreyer.