I dag la finansminister Siv Jensen (Frp) frem regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019.

Sammenlignet med budsjettene de senere årene er pengebruken nå noe lavere og budsjettimpulsene nøytral i tråd med en bedre utvikling i norsk økonomi.

– Det er et bra budsjett for boligmarkedet, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

– Det er spesielt bra for boligmarkedet at regjeringen viderefører den sterke satsingen på samferdsel og oppfølging av nasjonal transportplan. Dette er viktig for å skape mer velfungerende bo- og arbeidsmarkedsregioner i Norge, sier Dreyer.

Redusert eiendomsskatt

I 2018 halverte regjeringen kommunenes mulighet til å heve eiendomsskattesatser fra år til år. For 2019 forslår regjeringen å redusere kommunenes mulighet til å utskrive eiendomsskatt ytterligere gjennom kutt i den maksimale skattesatsen fra syv til fem promille.

Den obligatoriske reduksjonsfaktoren som skal begrense skattegrunnlaget, settes til 30 pst. av beregnet markedsverdi for både bolig og fritidsbolig. Endringene skal gjelde fra 2020.

– Dette vil innebære en kraftig reduksjon i eiendomsskatten i mange kommuner. Det er noe vi er positiv til da utskrivningen av eiendomsskatt har økt betydelig det siste tiåret og er blitt en betydelig utgift for mange norske husholdninger. Vi mener at bolig bør beskattes nasjonalt gjennom formuesskatten og har foreslått å fjerne både kommunal eiendomsskatt og dokumentavgift for omsetning av bolig. Vi savner evne og vilje til å gjøre noe med den usosiale dokumentavgiften, som rammer særlig unge i etableringsfasen, sier Dreyer.

2200 studentboliger

Som i fjor bli det bevilget penger til 2200 studentboliger. Det er det samme antall som i 2018, 2016 og 2015, og 300 færre enn i 2017.

– Denne regjeringen har fått opp nivået på bevilgninger til studentboliger på et høyt og stabilt nivå. Dette er viktig for å sikre et velfungerende leiemarked i Norge.

– Det er imidlertid vesentlig at disse boligene kommer der hvor behovene er størst, da det det siste tiåret har vært en tendens til at bevilgningene ikke er kommet der hvor det trengs mest, avslutter Dreyer.