I snitt forventer det norske folk kun 1,7 visningsdager før boligen blir solgt. De aller fleste forventer kun 1 visning – Altfor optimistisk, sier daglig leder Hanne K. Railo i Eiendomsforetakenes forening (Eff).

Resultatene fremkommer i en landsdekkende undersøkelse på oppdrag fra Eiendomsmeglerforetakenes forening (Eff).

– Det skrives mye i media om leiligheter og boliger som rives bort allerede etter første visningsdag. Dette er nok mer unntaket enn normen i dagens boligmarked. Boligmarkedet er godt, men selektivt. Gode objekter sentralt går fort, alle andre objekter tar tid å få solgt. Selv om vi fortsatt har høy aktivitet i boligmarkedet, ser vi samtidig at mange boligkjøperne ikke lar seg rive med i galopperende budrunder, men tenker seg godt om før de legger inn bud, sier daglig leder Hanne K. Railo i Eiendomsforetakenes Forening Eff.

Halvparten av de spurte i undersøkelsen har en formening om hvor mange visninger de forventer før boligene blir solgt, dersom de skulle solgt boligen sin i dag. Blant disse forventes i snitt kun 1,7 visninger før boligen selges. Kanskje noe overraskende forventer hovedstadens innbyggere, som er et typisk pressområde i boligmarkedet, flere visninger enn nordmenn bosatt i andre byer. Mens innbyggere i Oslo i snitt forventer 1,8 visninger før boligen blir solgt, er tilsvarende andel for nordmenn bosatt i byer med over 50.000 innbyggere 1,5 visninger. Flest visninger forventer man i distriktene med 2 visninger i snitt.

– Vår boligprisstatistikk viste at gjennomsnittlig formidlingstid av boliger, fra det tidspunktet hvor objektet legges ut på FINN var 26 dager i august, samme måned som denne undersøkelsen ble gjennomført. Normalt vil dette innebære langt flere visninger enn det resultatene gir uttrykk for gjennom denne undersøkelsen. Folks forventninger til boligsalg virker derfor å være altfor optimistiske i forhold til hva som er realiteten, sier Railo.

Halvparten av de spurte har også en formening om hvor mange dager det vil ta fra siste visningsdag til boligene faktisk blir solgt – og denne halvparten sier i snitt 12 dager. Her foreligger det likevel store regionale forskjeller. I Oslo forventer man boligen i snitt solgt etter 9,7 dager. I utkantstrøk er forventningene 14,1 dager.

Undersøkelsen kartlegger også nordmenns forventninger til transaksjonstid fra det tidspunktet hvor boligen selges til pengene kommer inn på konto. I snitt forventer de spurte at denne prosessen vil ta 13 dager.

– Tidsrammen for pengetransaksjonen fra kjøper til selgers konto er vanskelig å tidfeste og vil kunne variere ut fra en rekke forhold. Spørsmålet om overtakelsesdato, når på året boligen selges, (eksempelvis kan perioder med flere helligdager forsinke prosessen), selgers økonomi med hensyn til mulige heftelser på boligen og generell saksbehandlingstid hos Kartverket i forbindelse med tinglysingen kan alle være terskler som kan påvirke transaksjonstiden negativt, sier Railo.

Den landsrepresentative undersøkelsen ble gjennomført av Opinion Perduco i august 2012 og 1013 respondenter ble spurt over telefon.

For mer informasjon kontakt:
Hanne K. Railo
Daglig leder Eff
901 04 163
hanne.railo@eff.no