Boligprisutviklingen i Stavanger er svakere enn i de andre store norske byene og landet under ett, hvor boligprisene økte med 2,5 prosent. I Stavanger har boligprisene falt med 1,2 prosent de siste 12 månedene. Regionen har en svakere boligprisutvikling enn Norge for øvrig, hvor boligprisene har steget med 7,7 prosent i samme periode.

Det ble solgt 163 boliger i Stavanger sist måned, en nedgang på 31 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Så langt i 2015 er det solgt 1.669 boliger i Stavanger, 11,5 prosent færre enn i 2014.

Gjennomsnittlig salgstid i Stavanger sist måned var 57 dager, mot 33 dager i landet under ett.

Gjennomsnittsboligen i Stavanger koster cirka kroner 3.200.000,-