Boligprisene stiger normalt i august, men utviklingen i år er svakere enn tidligere år.

I Stavanger har boligprisene sunket med 1,7 prosent de siste 12 månedene. Stavanger-regionen har en svakere boligprisutvikling enn landet for øvrig, hvor boligprisene har steget med 2,3 prosent i samme periode. Utviklingen må sees i sammenheng med at boligprisveksten de senere årene har vært betydelig sterkere i Stavanger og Rogaland enn i resten av landet.

Det ble solgt 237 boliger i Stavanger i august. Det er en liten nedgang på 1,6 prosent fra august 2013. Så langt i år er det solgt 1.897 boliger i Stavanger, en oppgang på 4,1 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Gjennomsnittlig salgstid i Stavanger i august var 38 dager, mot 41 dager i landet under ett.

Gjennomsnittboligen i Stavanger koster nå kroner 3 300 000,-

Ytterligere informasjon: Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no

Følg Eiendom Norge på twitter @eiendomsmegling  #boligprisstatistikken.

For kommentarer Stavanger region:

Eivind Chr. Dahl Daglig leder, DNB Eiendom Stavanger Mobil 41144040

Rudolf Ottesen Regiondirektør Eiendomsmegler Vest Mobil 907 80 311

Rune Bertelsen Regionsjef, Eiendomsmelger1 Mobil 928 06 290

Kristen Helland Daglig leder, Aktiv Eiendomsmegling Jæren Mobil 911 81 211

Kurt Frafjord Regionansvarlig Krogsveen, Rogaland, Mobil: 928 06 865

For kommentarer nasjonalt:

Christian Vammervold Dreyer Administrerende direktør Mobil 907 24 999

Leif. J. Laugen Styreleder Mobil 99 24 06 90

For praktiske spørsmål:

Erik Lundesgaard Kommunikasjonssjef Mobil 958 81 987

Om Eiendomsmeglerbransjen boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70% av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Ved publisering av data, figurer o.l. fra statistikken skal Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no oppgis som kilde.